HOTĂRÂREA nr. 50 din 19 aprilie 2016 privind neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric denumit Casa Cureţeanu, cod LMI VN-II-m-B-06535, datat secolul XIX, situat în Odobeşti, str. Smîrdan nr. 87, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnilor Gonţescu Bogdan, Ştirbu Gheorghe şi doamnelor Popescu Mariana Adelina Gabriela, Stoica Michaela Elena