Hotărârea nr. 50 din 15 martie 2021 privind „Actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”