HOTĂRÂREA nr. 49 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea documentației la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructura rutiera de drum județean 205P dintre localitățile Ivăncești-Făurei, Precistanu-Balta Ratei -Mircești si DJ 204D-Mandresti – DN 23”