HOTĂRÂREA nr. 49 din 19 aprilie 2016 privind neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric denumit Casă, cod LMI VN-II-m-B-06409, datat la începutul secolului XX, situat în municipiul Focşani, str. Cernei nr. 35, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Cios Tiberiu şi a doamnei Cios Mirela Adina