HOTARÂREA nr. 48 din 19 aprilie 2016 privind trecerea din domeniul public al Judeţului Vrancea, a construcţiei Pod beton armat” situată pe drumul DJ 205 E, peste râul Vizăuţi, km 55+593, comuna Vizantea Livezi, sat Vizantea Răzăşească, în domeniul privat al judeţului Vrancea, în vederea demolării