Hotărârea nr. 48 din 17 martie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea si a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu la desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de director la Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă Măicănești"