HOTĂRÂREA nr. 47 din 3 aprilie 2018 privind aprobarea studiului de oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unității de Primire Urgențe, Focșani”