HOTĂRÂREA nr. 47 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Continuare de lucrări- Construire Baza Sportiva”, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna, Focșani