Hotărârea nr. 47 din 2 martie 2023 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea”