HOTĂRÂREA nr. 47 din 19 aprilie 2016 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Vrancea