Hotărârea nr. 47 din 15 martie 2021 privind „ Aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului serviciului de salubrizare, Caietului de sarcini, Documentatiei de atribuire si a Contractului cadru pentru delegarea gestiunii serviciului de operare si management a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Haret si a Statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare Focsani, Adjud, Vidra, Gugesti