Hotărârea nr. 47/15.02.2024 privind “ Actualizarea elementelor de identificare ale bunului Centrul de Educație Incluzivă Măicănești aflat în domeniul public al județului Vrancea, ca urmare a actualizării documentațiilor cadastrale și declararea unor imobile ca bunuri de uz și de interes public județean”