Hotărârea nr. 46/15.02.2024 privind “ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului și a zonei de siguranță aferente obiectivului de investiții „Continuare de lucrări pentru modernizare DJ 205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Spulber – Nereju – Brădacesti, km 0+000 – km 34+000, L = 34km”