Hotărârea nr. 45 din 16 februarie 2023 privind „Aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Campus profesional integrat, liceal și universitar”, județul Vrancea”