HOTĂRÂREA nr. 44 din 3 aprilie 2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea