HOTĂRÂREA nr. 44 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea documentației tehnico-economice, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare și dotare Secție Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului de Urgență Sf.Pantelimon Focșani, str.Cuza-Vodă nr. 50-52, județul Vrancea”