Hotărârea nr. 44 din 16 februarie 2023 privind „Emiterea și atribuirea licențelor de traseu provizorii, stabilirea tarifelor de călătorie provizorii și atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport declarați câștigători în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de intenție din data de 17.01.2023, pentru traseele din Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022-2028”