Hotărârea nr. 44 din 11 martie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID - 19"