HOTĂRÂREA nr. 43 din 29 martie 2016 privind aprobarea Acordului de utilizare a zonei drumurilor judeţene DJ 205 J şi DJ 205 H pentru realizarea investiţiei “Înfiinţare reţele de canalizare în sistem gravitaţional în comuna Moviliţa, judeţul Vrancea”