Hotărârea nr. 43 din 10 februarie 2022 privind ”Aprobarea dării în administrare către Consiliul Local Biliești a sectorului de drum județean 204 G, km 4+650-km 6+150, L=1,50 km, între intrare sat Biliești–Primăria Biliești (intersecție DC 145) în vederea finalizării lucrărilor”