Hotărârea nr. 42 din 10 februarie 2022 privind ”Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitare energetică și lucrări conexe Galeriile de Artă”, cod SMIS 118522