Hotărârea nr. 42/15.02.2024 privind „ Însușirea documentațiilor cadastrale aferente DJ 205 H”