HOTARÂREA nr. 41 din 29 martie 2016 privind trecerea din domeniul public al Judeţului Vrancea a construcţiei ”Pod beton armat” situată pe drumul DJ 203 H, peste râul Râmnicu Sărat, km 27+700, comuna Dumitreşti, în domeniul privat al judeţului Vrancea, în vederea demolării şi valorificării deşeurilor rezultate