HOTĂRÂREA nr. 39 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al UAT Tifesti, UAT Bordesti, UAT Dumitresti, UAT Jitia, UAT Vrincioaia, UAT Nanesti, UAT Paulesti, UAT Movilita, UAT Gugesti, UAT Campuri si UAT Ploscuteni pentru anul 2019