HOTĂRÂREA nr. 38 din 3 aprilie 2018 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judeţului Vrancea a suprafeței de 604 mp, teren situat în comuna Soveja, judetul Vrancea, in vederea punerii in executare a Deciziei Civile nr. 107/2014