HOTĂRÂREA nr. 38 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ”Împrejmuire cu gard din sârmă ghimpată a puieţilor forestieri ce se vor planta pe suprafaţa de 27,6 ha, teren amplasat în extravilanul oraşului Mărăşeşti, T.67, P.398P”