HOTĂRÂREA NR. 36 din 29 martie 2016 privind aprobarea Actului adiţional la Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Vrancea - Consiliul Local Fitioneşti şi Asociaţia Strop de Speranţă