Hotărârea nr. 36 din 10 februarie 2022 privind ,,Stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”