HOTĂRÂREA nr. 35 din 29 martie 2016 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea