HOTĂRÂREA nr. 35 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea în vederea asigurării serviciilor oferite în cadrul Centrului de terapii recuperatorii pentru copii cu tulburări de dezvoltare, precum și darea în administrarea DGASPC Vrancea a spațiului situat la etajul trei al imobilului Internat Nord din cadrul complexului Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” din Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56 pe perioada sustenabilității Contractului de finanțare nr. 811/14.04.2015