Hotărârea nr. 35 din 10 februarie 2022 privind ,,Aprobarea formularelor tipizate, care vor fi utilizate pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritoriala de competenta a UAT Judetul Vrancea”