HOTĂRÂREA nr. 34 din 24 aprilie 2019 privind desemnarea Echipei Intersectoriale Locale (EIL) pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a exploatării copiilor prin muncă