HOTARAREA NR. 34 din 14 februarie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza : Elaborare Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construire pod din beton armat pe DJ205D peste torentul Adânc, km 22+557, comuna Spulber, judeţul Vrancea”