HOTĂRÂREA nr. 33 din 29 martie 2016 privind încheierea unui act adiţional la acordul de parteneriat actualizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 47 din 5 mai 2015 în vederea promovării şi implementării proiectului „ASPIR – Acces la Servicii Publice pentru Integrarea Romilor din judeţul Vrancea”