Hotărârea nr. 33 din 10 februarie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea”