HOTĂRÂREA nr. 32 din 7 martie 2018 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “PORȚILE VRANCEI -semnale de intrare în județul Vrancea”