HOTĂRÂREA NR. 32 din 29 martie 2016 privind preluarea imobilului „Statuia Victoriei”, monument istoric cod VN-III-m-A-06586 din domeniul public al UAT Mărăşeşti şi administrarea Consiliului local al oraşului Mărăşeşti în domeniul public al Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea, în vederea reabilitării