Hotărârea nr. 32 din 10 februarie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare, extindere și adaptare Centru de zi Câmpineanca, județul Vrancea” aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”