Hotărârea nr. 31 din 10 februarie 2022 privind „Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare D.J. 205J, km. 9+180 (intersecție D.J. 205H)-km.16+100, sat Fitionești, județul Vrancea”