Hotărârea nr. 306 din 22 decembrie 2021 privind „Aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Refacere pod din beton armat pe DJ 205D peste pârâul Zăbala, localitatea-satul Prahuda, comuna Paltin, județul Vrancea”