Hotărârea nr. 304 din 16 decembrie 2021 privind: „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204D, sector Vulturu-Hângulești-Maluri, km.26+000-km.35+600, L = 9,6 km., comuna Vulturu, județul Vrancea”