Hotărârea nr. 301 din 16 decembrie 2021 privind: „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Amenajare, reabilitare, recompartimentare pentru înfiinţare locuinţă protejată „Venus – Împreună pentru o viaţă în siguranţă !”, str. Cuza Vodă, nr.15, oraş Mărăşeşti, judeţul Vrancea, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”