HOTARAREA NR. 30 din 14 februarie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiza tehnică, Elaborare Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Construire pod peste pâraul Alba pe D.J. 205K, km. 0+350, respectiv km. 0+588, conform ridicare topografica actualizată, sat Marasti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea”