HOTĂRÂREA nr. 3 din 10 februarie 2016 privind aprobarea taxelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi a autorizaţiilor de construire în domeniul construcţiilor, precum şi a taxelor speciale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2016