Hotărârea nr. 298 din 21 decembrie 2022 privind „Acordarea dreptului de uz și de servitute asupra terenurilor aparținând domeniului public și privat al Județului Vrancea”