Hotărârea nr. 297 din 16 decembrie 2021 privind: „Inscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferentă unui număr de 820 arbori cu un volum brut de 3069,22 m.c. situați în zona limitrofă a drumului județean DJ 204D, Focșani-Biliești-Suraia-Vadu Roșca, aflat în domeniul public al județului Vrancea, în vederea valorificării”