Hotărârea nr. 296/20.12.2023 privind „Avizarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului serviciului de salubrizare la nivelul județului Vrancea si a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare a deșeurilor municipale si transportul acestora la punctele/stațiile de transfer la nivelul județului Vrancea, aferenta proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide in județul Vrancea’’ si acordarea unor mandate”