Hotărârea nr. 295 din 21 decembrie 2022 privind ”Aprobarea Expertizei tehnice, a Studiilor geotehnic şi georadar, a Proiectului tehnic de execuție, actualizarea Devizului general cumulat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe D.J. 204 D, peste râul Putna, în localitatea Vulturu, km. 24+400”, județul Vrancea”