Hotărârea nr. 295 din 16 decembrie 2021 privind: „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Obrejița și finanțate din bugetul local al U.A.T. Obrejița, pentru anul 2022”