Hotărârea nr. 293 din 21 decembrie 2022 privind ”Actualizarea Devizului general la faza Proiect tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Consolidare şi restaurare Sală de lectură a Bibliotecii Judeţene Vrancea situată în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, situat în str. Maior Gh. Sava nr.4B”